Sherbimet tona

Konsulta/Vizita

Panoramic X-Ray

Pastrim profesional komplet i dhëmbevë

oral hygiene treatment, whitening, ultrasonic plaque removal, polishing

Mbushje estetike në përbërje

Rindërtim i dhëmbit në përbërje

Rigjallërim dhe terapi kanalizuese në dhëmbin me një rrënjë/dy rrënjë/tre rrënjë

Rindërtim me fibër xhami

Heqje e thjeshtë e dhëmbit ose rrënjës

Heqje e komplikuar e dhembit ose rrënjës

Kurorë në metal-qeramikë/ krom-kobalt

Kurorë në qeramikë-zirkon

Kurorë në qeramikë-paladium

Kurorë me lidhje floriri (cilësi e lartë)

Kurorë provizore

Fasadë estetike e lartë në qeramikë Veneer

Protezë totale e heqshme me hark, me dhëmbë në rezinë

E siperme ose e poshtme

Protezë e skeletezuar e heqshme në krom-kobalt ose metale të ngjashme jo fisnike

me elementë specialë të precizionit për kapjen përfshirë dhëmbët në qeramikë ( për hark)

Impiant brenda kockor në titan, prodhuar dhe certifikuar nga kompania Italiane “Leader Italia”

(shiko sitin www.lideritalia.it përfshirë protezat dhe vidat e e shërimit.

Ortodonci